Nápověda

Trackovací kódy

Shopas jednoduše podporuje trackování návštěvnosti a konverzí pomocí Google Analytics a pomocí Facebook pixelu. V tomto nastavení můžete zároveň přidat i libovolný další trackovací kód třetí strany.

V nastavení můžete měnit následující hodnoty:

  • Google Analytics ID - Zadejte ID měření, která vám poskytne Google po vytvoření služby v rámci Google Analytics. Jedná se o textový řetězec formátu UA-XXXXXXXX-XX, kde X jsou číslice. Po zadání budete moci v Google Analytics jednak sledovat návštěvnost na svém e‑shopu, jednak zde můžete aktivovat elektronický obchod a sledovat konverze.
  • Facebook pixel ID - Zadejte ID pixelu, které vám poskytne Facebook po jeho vytvoření. Jedná se o dlouhé číslo. Po zadání budete moci ve správci reklam Facebooku sledovat konverze na vašem e‑shopu.
  • Kód třetí strany (v hlavičce) - Zde můžete zadat libovolný HTML či javascriptový kód, který se vloží do hlavičky (značka head) všech stránek vašeho e‑shopu.
  • Kód třetí strany (na konci stránky) - Zde můžete zadat libovolný HTML či javascriptový kód, který se vloží na konec stránky (před konec značky body) všech stránek vašeho e‑shopu.
  • Zobrazovat cookies lištu - Zvolte si sami, zda se na vašem e‑shopu má informativní lišta o zpracování cookies zobrazit nebo ne. Pokud tuto volbu zaškrtnete, zobrazí se pole Text v cookies liště, kam můžete doplnit vlastní znění textu v liště. V případě, že text nevyplníte, zobrazí se výchozí znění textu v jazyce vašeho e‑shopu. O tom, zda je nutné na vašem e‑shopu lištu zobrazovat nebo ne, se informujte u tvůrců trackovacích nástrojů, které na e‑shopu používáte.

Pokud chcete vložit zvláštní trackovací kód pouze na stránku po odeslání objednávky, můžete tak učinit v rámci nastavení stránky po odeslání objednávky.