Nápověda

API

API je rozhraní, přes které mohou se Shopasem komunikovat ostatní aplikace a získávat z vašeho e‑shopu potřebná data. API je teprve na začátku svého vývoje, ale postupně ho učíme novým věcem a brzy již zvládne většinu toho, co nyní musíte v e‑shopu řešit vy.

REST API pro váš e‑shop je dostupné na adrese <doména-vašeho-eshopu>/api/, například https://www.mujeshop.cz/api/. Komunikace probíhá ve formátu JSON a je zabezpečena API klíčem, který je nutné posílat v HTTP hlavičce Api-Key každého požadavku na API.

Kromě toho je zapotřebí v požadavku zasílat HTTP hlavičku Content-Type s hodnotou application/json.

Získání API klíče

API klíč je na Shopasu vždy svázaný s konkrétním provozovatelem e‑shopu. Získat ho můžete na stránce Editace provozovatele na záložce API klíč. Pokud jste žádný API klíč dosud nepoužívali, klikněte na Vygenerovat nový API klíč. Nový API klíč se objeví v poli před tlačítkem. Jedná se o dlouhý řetězec znaků.

API klíč je citlivý údaj, chovejte se k němu prosím stejně obezřetně jako ke svému přístupovému heslu. Kdokoliv získá váš API klíč, může přes API získávat důležité údaje o vašem e‑shopu! Pokud si nejste jistí, zda váš API klíč někdo nezískal, můžete si zde opětovným kliknutím na tlačítko vygenerovat klíč nový. Původní klíč tím okamžitě ztratí platnost a přestane fungovat.

Pomocí API klíče provozovatele můžete získávat informace o všech e‑shopech, které tento provozovatel na Shopasu provozuje.

Metody

Získání objednávek

GET /api/orders

Vrací seznam objednávek na vašem e‑shopu. Odpověď má následující strukturu:

Array<{
  id: string, // ID objednávky v&nbsp;rámci Shopasu
  number: string, // číslo objednávky na&nbsp;vašem e&#8209;shopu
  shopId: string, // ID e&#8209;shopu v&nbsp;rámci Shopasu
  name: string, // Jméno zákazníka
  email: string, // E-mail zákazníka
  phone: string, // Telefonní číslo zákazníka
  invoiceAddress: { // Fakturační adresa
    street: string, // Ulice
    houseNumber: string, // Číslo popisné/orientační
    city: string, // Město
    zipCode: string, // PSČ
    country: string, // Stát
    isCompany: boolean, // Objednávám na&nbsp;firmu
    companyName: string, // Název firmy, nepovinné
    registrationNumber: string, // IČO, nepovinné
    vatId: string, // DIČ, nepovinné
  }
  deliveryAddress: { // Doručovací adresa
    street: string, // Ulice
    houseNumber: string, // Číslo popisné/orientační
    city: string, // Město
    zipCode: string, // PSČ
    country: string, // Stát
    name: string, // Jméno příjemce
  }
  status: "Created" | "Paid" | "Confirmed" | "Dispatched" | "Not Picked Up" | "Finished" | "Canceled", // Stav objednávky
  deliveryMethod: { // Způsob dopravy
    name: string, // Název způsobu dopravy
    countries: Array<string>, // Země dostupné pro&nbsp;tento způsob dopravy
    type: string, // Typ způsobu dopravy
    description: string, // Popis způsobu dopravy
    defaultPrice: { // Základní cena dopravy
      price: number, // Částka
      vatRate: "high" | "low" | "lowest" | "none", // Sazba DPH
    },
    includeOnProductDetail: boolean, // Zobrazovat způsob dopravy na&nbsp;detailu produktu
  },
  paymentMethod: { // Způsob platby
    name: string, // Název způsobu platby
    price: { // Cena platby
      price: number, // Částka
      vatRate: "high" | "low" | "lowest" | "none", // Sazba DPH
    },
    shouldCollectOnDelivery: boolean, // Dobírka
    paymentGatewayAlias: string, // Název platební brány
    emailContent: string, // Text e-mailu u&nbsp;tohoto způsobu platby
    shouldAttachInvoice: boolean, // Zda k&nbsp;e-mailu přiložit vygenerovaný doklad
  },
  deliveryPrice: number, // Celková částka za dopravu a&nbsp;platbu
  price: {
    prices: { // Rozpad ceny podle sazeb DPH
      high?: number // Celková částka v&nbsp;základní sazbě DPH
      low?: number // Celková částka ve&nbsp;snížené sazbě DPH
      lowest?: number // Celková částka ve&nbsp;druhé snížené sazbě DPH
      none?: number // Celková částka s&nbsp;nulovou sazbou DPH
    }
  },
  totalPrice: number, // Celková částka včetně dopravy a&nbsp;platby
  createdAt: Date, // Datum vytvoření
  updatedAt: Date, // Datum poslední změny
  packageId?: string, // ID balíku v&nbsp;Zásilkovně
}>

Kromě výše uvedených vlastností objednávky lze pomocí parametru properties (více informací najdete níže v kapitole obecné parametry) do odpovědi zahrnout tyto propojené entity:

 • items - seznam položek objednávky,
 • seller - aktuální údaje o provozovateli e‑shopu,
 • person - údaje o zákazníkovi,
 • messages - historie objednávky.

Obecné parametry

U API metod, které vracejí seznamy entit, lze tyto seznamy vždy filtrovat a řadit pomocí následujících parametrů v URL:

 • limit - Omezuje maximální počet vrácených záznamů. Výchozí hodnota je 100. Například ?limit=5 vrátí pouze 5 prvních záznamů.
 • offset - Počet záznamů od začátku, které se mají přeskočit. Například ?offset=200 vrátí seznam počínající 201. záznamem.
 • order - Seznam vlastností či cest k vlastnostem, které se mají použít k řazení záznamů, oddělený čárkou ,. Vlastnosti, před jejichž název uvedete -, se použijí k řazení v sestupném pořadí. Například ?order=name,-id vrátí seznam seřazený nejprve podle jména a poté sestupně podle ID, ?order=users.email vrátí seznam seřazený podle e-mailu propojené entity uživatele.
 • properties - Seznam vlastností či cest k vlastnostem, které se mají zahrnout do odpovědi nebo naopak z odpovědi vyloučit. Výchozí nastavení je takové, že se u každé entity vrací všechny jeho vlastnosti s výjimkou propojených entit a jejich vlastností. (Propojené entity jsou takové entity, které jsou se získávanou entitou svázané pomocí relační vazby.) Pomocí parametru properties můžete buď určit, které vlastnosti chcete do odpovědi zahrnout, nebo dáte-li před název vlastnosti minus -, tuto vlastnost z odpovědi vyloučíte. Stejným způsobem můžete zahrnout či vyloučit i vlastnosti z propojených entit. Cesta k vlastnostem v propojených entitách se odděluje pomocí tečky .. Pro zkrácení zápisu můžete vlastnosti seskupovat pomocí složených závorek. Příklady:
  • properties=users - výběr všech vlastností včetně napojené entity uživatele,
  • properties=id,users - výběr pouze vlastnosti id získávané entity a celé napojené entity uživatele,
  • properties=id,name,users.d - výběr pouze vlastnosti id a vlastnosti name a z napojené entity uživatele pouze vlastnost id,
  • properties=-name,users.-name - výběr všech vlastností kromě name a napojené entity uživatele kromě jejich vlastnosti name,
  • properties=id,users.id,users.name - výběr pouze vlastnosti id a vlastností idname u napojené entity uživatele,
  • properties=id,users{id,name} - předchozí příklad zkrácený pomocí složených závorek.
 • query - Podmínka ve formátu Doctrine DQL, která se použije pro filtraci získaných entit. Alias kořenové entity je e, proto musí být všechna pole a asociace prefixována pomocí e.. Použití DQL je omezeno sandboxem, použití joinů, subselectů, výrazů exists, instanceof a vstupních parametrů je zakázáno. Příklady:
  • ?query=e.createdAt < '2021-01-01' - Vrátí pouze entity vytvořené před 1. lednem 2021.
  • ?query=e.name LIKE 'A%' - Vrátí pouze entity se jménem začínajícím na A.

Odpovědi API vracející seznamy entit obsahují v HTTP hlavičkách header Total-Count, který vrací celkový neofiltrovaný počet záznamů, který je na serveru k dispozici.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací