Nápověda

Napojení na Pohodu

Svůj e‑shop můžete na Shopasu jednoduše napojit na oblíbený ekonomický a účetní systém Pohoda. Shopas umí z Pohody:

 • vytvářet a aktualizovat produkty v e‑shopu,
 • aktualizovat skladovou dostupnost produktů,
 • odesílat do Pohody nové objednávky.

Veškeré nastavení týkající se Pohody naleznete v administraci e‑shopu na stránce Nastavení → Nastavení pro systém Pohoda.

Na straně Pohody je pro komunikaci s e‑shopem zapotřebí vytvořit Obecný internetový obchod. Podrobný návod naleznete na stránkách Pohody.

URL adresy pro import/export

Přes tyto adresy bude Pohoda s e‑shopem komunikovat. Je proto nutné je zadat v Pohodě na záložce Export:

 • URL pro Zásoby,
 • URL pro Členění,
 • URL pro Kategorie,
 • URL pro Int. Parametry.

Na záložce Import pak zadejte adresu:

 • URL pro Objednávky.

Přístupové údaje pro systém Pohoda

Zde si vytvořte přístupové jméno a heslo, které bude sloužit Pohodě pro identifikaci a autentizaci komunikace. Vytvoření přístupového jména a hesla je povinné, bez něj nebude komunikace mezi vaším e‑shopem a Pohodou fungovat. Zadané jméno a heslo nezapomeňte uložit tlačítkem Uložit na konci stránky. Jméno a heslo, které jste zde zadali, je nutné na straně Pohody vložit na záložce WEB klient, kde je nutné také zaškrtnout volbu Webová služba vyžaduje ověření (autentizaci).

Mapování platebních metod na typ platby pro export objednávek

Pohoda podporuje v rámci objednávek konkrétní typy platby, které musíte v nastavení namapovat na platební metody, které ve svém e‑shopu používáte. Ve formuláři uvidíte seznam všech způsobů platby, které máte ve svém e‑shopu vytvořené, a pro každý z nich můžete vybrat jednu z platebních metod, které Pohoda používá. V případě importu objednávky s takovou platbou se u objednávky v Pohodě objeví zvolená platební metoda. Pro platby, které tímto způsobem nenamapujete, se do Pohody informace o platební metodě nepošle.

Nastavení exportu objednávek

Zde je k dispozici nastavení Exportovat částku jako cizí měnu. Exporty částek do Pohody standardně neobsahují informace o konkrétní měně, pouze informaci o tom, zda se jedná o částku v domácí či v cizí měně. O tom, zda chcete částky exportovat jako domácí či cizí měnu, rozhoduje to, jak máte nastavenou účetní jednotku v rámci Pohody. Podle toho pak zde zaškrtněte nebo nezaškrtněte odpovídající variantu.

Definice pro importované produkty

V rámci této části nastavení určujete, podle jaké definice se mají vytvářet produkty, které se z Pohody na e‑shop importují. Toto nastavení se řídí především Kategorií, ve které je produkt v Pohodě zařazený. Pokud chcete, aby se všechny nově vytvořené produkty nebo produkty z nenamapovaných kategorií při importu zařadily do jedné definice, zvolte vybranou definici v rozbalovacím seznamu Výchozí definice produktů importovaných ze systému Pohoda. Tato definice se použije pro všechny produkty, které budou v Pohodě v nových či neznámých kategoriích.

V rámci nastavení Individuální nastavení definic na základě kategorie pak můžete pomocí tlačítka plus přidávat dílčí mapování kategorie v Pohodě na definice ve vašem e‑shopu. Abyste mohli toto nastavení provést, je zapotřebí nejdříve nastavit URL adresy a přístupové údaje a z Pohody spustit import kategorií. Teprve poté uvidíte v nastavení seznam dostupných kategorií, které můžete namapovat. Jak spustit import se dočtete v tomto článku v kapitole spuštění importu. Pro každé mapování nastavujete:

 • Kategorie - Zde vybíráte ze seznamu aktuálně známých kategorií v Pohodě.
 • Definice produktů - Zde vybíráte ze všech dostupných definic. Produkty, které budou v Pohodě v dané kategorii, se na straně e‑shopu vytvoří s touto definicí.

Mapování skladů v systému Pohoda na sklady Shopasu

Zde nastavujete, z jakých skladů v Pohodě se mají do e‑shopu načítat údaje o produktech. Abyste mohli toto nastavení provést, je zapotřebí nejdříve nastavit URL adresy a přístupové údaje a z Pohody spustit import členění skladů. Poté zde po znovunačtení stránky uvidíte seznam všech skladů dostupných v Pohodě a pro každý z nich budete v rozbalovacím seznamu moci zvolit, zda se mají skladové zásoby z tohoto skladu importovat, a pokud ano, tak na jaký sklad v rámci e‑shopu.

Pokud namapujete více skladů Pohody na stejný sklad v rámci e‑shopu, nebude e‑shop skladové zásoby sčítat, ale použije jen jeden z nich. Který se použije přitom není možné dopředu určit, jelikož záleží na jejich pořadí v rámci importovaných dat.

Mapování parametrů produktů dle definice

Toto poměrně rozsáhlé nastavení vám slouží k tomu, abyste u svých produktů importovaných z Pohody mohli správně nastavit jejich specifické vlastnosti, určené jejich definicí. Abyste mohli toto nastavení provést, je zapotřebí nejdříve nastavit URL adresy a přístupové údaje a z Pohody spustit import internetových parametrů. Poté zde pro každou namapovanou definici uvidíte seznam všech jejích vlastností a pro každou tuto vlastnost budete moct vybrat internetový parametr z Pohody, který u produktů hodnotu pro tuto vlastnost obsahuje. Pokud pro některou z vlastností žádný parametr nevyberete, nebude u produktů vyplněna.

Pozor, pokud některou z vlastností namapujete na parametry z Pohody, zapíše se vlastnost z tohoto parametru do vlastnosti produktu v e‑shopu při každém importu. Pokud byste tedy u produktu v e‑shopu tuto vlastnost ručně změnili, při nejbližším dalším importu z Pohody se vaše změny ztratí a vlastnost bude mít opět tu hodnotu, kterou má v Pohodě. Pokud chcete úpravu zachovat, můžete buď úpravu provést přímo v Pohodě, nebo můžete zrušit mapování této vlastnosti na daný parametr. V takovém případě se hodnota této vlastnosti importem nijak nezmění.

Spuštění importu

Import produktů a export objednávek nespouští e‑shop sám od sebe, je nutné ho iniciovat z Pohody. Podrobný návod naleznete na stránkách Pohody. Při počátečním nastavování budete potřebovat provést dílčí import dat pouze pro konkrétní část nastavení (např. kategorie, členění skladů či internetové parametry). Pokud byste hned na začátku spustili import všech dat, zřejmě byste nedosáhli výsledku, který v e‑shopu očekáváte. Například by se produkty vytvořily se špatnou definicí nebo by neměly vyplněné žádné specifické údaje.

Jakmile máte veškeré nastavení hotové, můžete z Pohody spouštět import a export veškerých dostupných dat:

 • skladové zásoby,
 • členění skladů,
 • přijaté objednávky,
 • kategorie,
 • seznam internetových parametrů.

V případě, že v Pohodě provedete podstatné změny, jako například:

 • změnu v nastavení členění skladů,
 • přidání nové kategorie s novým druhem produktů,
 • přidání či změna internetových parametrů,

doporučujeme opět zkontrolovat nastavení a provést dílčí import jednotlivých částí tak, abyste mohli nastavení příslušným způsobem upravit.

Import obrázků produktů

Shopas umožňuje importovat z Pohody data o produktech včetně obrázků. Za tímto účelem je zapotřebí nastavení FTP klienta, na který bude Pohoda obrázky nahrávat. Pro e‑shopy standardně není FTP klient dostupný, nicméně pokud chcete napojení na Pohodu včetně importu obrázků použít, napište nám a my pro vás FTP klienta nastavíme a sdělíme vám potřebná nastavení. Nastavení a zpřístupnění FTP klienta je pro tyto účely zdarma.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací