Nápověda

Import a export produktů

Kromě ručního vytvoření produktu můžete do svého e‑shopu na Shopasu produkty vložit také hromadně prostřednictvím importu produktů. Stejně tak je můžete z e‑shopu i hromadně exportovat.

Import produktů

Shopas aktuálně podporuje import z CSV souborů, což je tabulkový formát, který můžete vytvořit například pomocí Excelu či OpenOffice. V souboru vždy platí, co řádek, to jeden produkt či jedna varianta produktu. Každý sloupec v souboru pak obsahuje jednu konkrétní vlastnost souboru.

Import CSV souboru probíhá ve dvou krocích:

 1. výběr CSV souboru a nastavení,
 2. mapování sloupců v souboru na vlastnosti produktu.

Krok 1 - Výběr CSV souboru a nastavení

V tomto kroku nastavujete následující položky:

 • CSV soubor s produkty - Do pole vložte soubor, který chcete importovat.
 • Kódování souboru - Zvolte, v jakém kódování je váš soubor uložený. V případě exportu CSV souboru z Excelu je pravděpodobné, že je váš soubor v kódování Windows-1250, u OpenOffice a z jiných zdrojů je pak nejpravděpodobnější možnost UTF-8. Kódování má vliv především na to, jakým způsobem bude Shopas rozumět znakům s diakritikou. Pokud tedy u produktů po importu vidíte místo písmen s diakritikou nesrozumitelné či nečitelné značky, zřejmě je zapotřebí zvolit jiné kódování a import provést znovu.
 • Definice produktu - Protože produkty s různými definicemi mají různé vlastnosti, nelze do Shopasu v jednom importu importovat produkty, které by měly různé definice. V takovém CSV souboru by pak totiž vždy část sloupců pro některé produkty nedávala smysl. Prodáváte-li produkty s různými definicemi, importujte je do e‑shopu pro každou definici zvlášť. Zde vyberte, jakou definici chcete, aby měly produkty, které jsou v aktuálně importovaném souboru.
 • Importovat do kategorie - Kategorii produktu můžete určit buď zde, nebo může být určena pro každý produkt zvlášť v rámci CSV souboru. Pokud vyberete konkrétní kategorii, budou do ní zařazeny všechny importované produkty. Pokud zvolíte možnost Kategorie v CSV souboru, budete moci v dalším kroku určit, podle jakého sloupce se má o kategorii produktu rozhodnout.
 • Soubor obsahuje záhlaví - Zaškrtněte, pokud je ve vašem CSV souboru první řádek záhlavím tabulky s názvy jednotlivých sloupců. Pro jednodušší import výrazně doporučujeme používat soubory se záhlavím, velice vám to usnadní orientaci ve sloupcích.
 • Import obsahuje i skladové zásoby - Zaškrtněte, pokud máte v souboru u daného produktu uvedenou i informaci o počtu kusů skladem.
 • Import obsahuje nové produkty - Kromě vložení produktů na e‑shop umí import také již existující produkty upravovat. Produkt se upraví, pokud se řádek v souboru podaří požadovaným způsobem spárovat s již existujícím produktem (viz níže Krok 2). Pokud nezaškrtnete tuto volbu, bude import produkty, které se mu nepodaří spárovat, přeskakovat. Pokud volbu naopak zaškrtnete, vytvoří se takové produkty v e‑shopu nově.

Po nastavení všech položek požadovaným způsobem klikněte na tlačítko Pokračovat. Dostanete se na druhý krok importu.

Krok 2 - Mapování sloupců v souboru na vlastnosti produktu

V druhém kroku se vám zobrazí formulář obsahující jednotlivé vlastnosti produktu podle definice, kterou jste zvolili v kroku 1. Pro každou vlastnost uvidíte rozbalovací seznam se všemi sloupci v importovaném CSV souboru. Pokud váš soubor obsahuje záhlaví, budou sloupce označené názvy uvedenými v záhlaví. Pokud záhlaví neobsahuje, budou označené písmeny, podobně jako je tomu v Excelu.

Nyní pro jednotlivé vlastnosti produktu vyberte sloupec v souboru, který tuto vlastnost obsahuje. Výběr sloupce pro každou vlastnost je nepovinný. Pokud pro danou vlastnost žádný sloupec nevyberete, vlastnost se importem nijak nezmění. Pouze pokud jste v kroku 1 určili, že import obsahuje i nové produkty, musíte povinně namapovat minimálně vlastnost Název, a nebyla-li v kroku 1 explicitně určená i kategorie, musíte namapovat také vlastnost Kategorie. To proto, že nové produkty nemohou být bez názvu a kategorie vůbec vytvořeny.

Pro ty vlastnosti produktu, které mohou obsahovat víc hodnot najednou, musíte kromě sloupce vybrat také Oddělovač hodnot, což je znak či řetězec znaků, který v souboru v daném sloupci jednotlivé hodnoty od sebe odděluje. Nejčastěji se bude jednat o vlastnost Další obrázky, kde můžete uvést více obrázků produktu. Všechny obrázky uvádějte do jednoho sloupce a oddělte je vybraným oddělovačem, například čárkou. Do pole Oddělovač hodnot pak napište tuto čárku a díky tomu bude Shopas vědět, jak jednotlivé hodnoty ve sloupci interpretovat.

Velmi důležitou položkou druhého kroku je Vlastnost identifikátoru produktu, pomocí které bude produkt spárován. Zde vybíráte, podle jaké vlastnosti produktu má Shopas poznat, že se jedná o již existující produkt. Jako nejvhodnější se nabízí vlastnost ID, kterou můžete jednoduše použít například pokud importujete soubor, který jste předtím ze Shopasu exportovali. Dále můžete použít také jakýkoli svůj identifikátor, který je pro každý produkt unikátní. Pokud vyberete vlastnost, která není v rámci produktů na e‑shopu unikátní, provede Shopas při importu úpravu vlastností u všech produktů s touto hodnotou vlastnosti. Import lze tedy takto jednoduše použít pro hromadné editace produktů.

Import obrázků zatím umí Shopas pouze tak, že obrázky stáhne z veřejně dostupné URL adresy. V souboru proto uveďte buď celou URL adresu obrázku souboru, nebo můžete uvést pouze část, například jen název souboru, a v rámci druhého kroku pak nastavte Prefix URL obrázků, kde uvedete společnou část URL adresy. Shopas pak při importu za tuto společnou část URL připojí název souboru z namapovaného sloupce a pokusí se obrázek na této adrese stáhnout.

Omezení nabídky - Produkty na Shopasu mohou mít skladovou dostupnost buď omezenou, nebo neomezenou. Ve druhém kroku můžete vybrat, zda jsou všechny importované produkty s omezenou či neomezenou nabídkou nebo zda je omezení určené nějakým sloupcem v importovaném souboru.

Pokud importujete Kategorie ze souboru, není nutné, abyste v souboru uváděli přesně celý název kategorie. Pod nadpisem Zadejte hodnotu ve sloupci, která určuje tuto kategorii. Pokud je hodnota stejná, není třeba ji uvádět naleznete seznam všech kategorií, které máte v e‑shopu vytvořené. Pro každou kategorii můžete zadat text, který v namapovaném sloupci s kategorií tuto konkrétní kategorii určuje. Kategorie si můžete označit jakkoliv, zkratkou či číslem, jak vám vyhovuje. Pokud máte ve sloupci uvedený přesný název kategorie, nemusíte hodnotu pro danou kategorii vyplňovat.

Po nastavení všech mapování v kroku 2 zmáčkněte tlačítko Importovat, čímž spustíte samotný import. V závislosti na počtu importovaných produktů může import trvat delší dobu. V průběhu importu stránku či prohlížeč nezavírejte. Jakmile import doběhne, budete o tom informováni.

Export

Data o produktech můžete ze svého e‑shopu ve formátu CSV také exportovat.

Při exportu volíte následující položky:

 • Definice produktů, které se mají exportovat - Stejně jako při importu je výhodné mít v jednom souboru pouze produkty stejné definice. Tyto produkty totiž mají stejné vlastnosti, které jsou uvedené v jednotlivých sloupcích v souboru. V exportu se objeví pouze ty produkty, které máte v e‑shopu a které mají zvolenou definici.
 • Kódování výstupního CSV souboru - Zvolte, s jakým kódováním se má výstupní soubor vytvořit. Kódování má vliv především na to, jakým způsobem bude Shopas exportovat znaky s diakritikou. Pokud tedy v exportovaném souboru místo písmen s diakritikou vidíte nesrozumitelné či nečitelné značky, zřejmě je zapotřebí zvolit jiné kódování a exportovat produkty znovu.
 • Exportovat i skladovou dostupnost - Zaškrtněte, pokud se má do souboru exportovat i počet kusů skladem.

Export spustíte pomocí tlačítka Exportovat.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací